Guanokormorane, Reserva Nacional Islas Ballestas, Peru

Guanokormorane, Reserva Nacional Islas Ballestas, Peru